[ Yritys
[ Sähköasennus
[ Lämpöpumput
[ Piha & puutarha
[ Yhteistyössä
[ Yhteystiedot
[ Ota yhteyttä!


 Ilmalämpöpumput | Kuopio, Siilinjärvi


| Myymämme laitteistot | Pumpun hankinta | Asennus | Hintatietoja |


Ilmalämpöpumpun asennus

Ilmalämpöpumpun valinta Asennuksessa huomioitavia asioita:
-Laitteiston sijoittaminen talossa (ilmavirta, äänitaso)
-Läpivienti (eristykset, kaadot)
-Kondenssiveden poisto
-Putkiston tyhjiöinti ja kiinnittäminen huolellisesti
-Sähkönsyötön asianmukaisuus (maadoitus, kuormitettavuus)
-Käyttöönottotarkastus, pöytäkirja ja takuutodistus
-Käytön opastus ja kirjalliset käyttöohjeet

Ilmalämpöpumppu tulee asentaa kiinteistössä niin, että siitä saadaan paras hyöty. Väärin sijoitettu laitteisto vähentää energiansäästöjä. Laitteisto tulee myös asentaa mahdollisimman huomaamattomaksi.

Mikäli asut talossa, jota hallitaan yhtiömuotoisesti (kerrostalot ja rivitalot), varmista isännöitsijältä, taloyhtiön hallitukselta tai kunnan rakennusvalvonnalta, että pumpun asentamiselle ei ole estettä. Julkisivukysymykset ja mahdolliset äänihaitat voivat edellyttää asennuslupaa.

Laitteiston ulkoyksikkö

-Ilmankierron tulee olla vapaata; ulkoyksikköä ei saa koteloida eikä eristää.
-Kylmällä ilmalla ulkoyksikkö sulattaa itseään ja valuttaa alleen ns. sulatusvettä. Asennuksessa on huolehdittava siitä että sulatusvesi pääsee esteettömästi poistumaan laitteen alta ja mahdollisimman kauas rakennuksesta, jonka viereen ulkoyksikkö on sijoitettu.
-Ulkoyksikköä ei tulisi asentaa puurunkoisen talon seinään runkoäänien johtumisen vuoksi. Tällöin suositellaan ulkoyksikön kiinnitystä talon kivijalkaan tai maahan.
-Suosittelemme ulkoyksikön asennusta erilliselle maavaraiselle asennustelineelle, jolloin vältytään runkoääniltä. Asennuskorkeus on n. 50-100 cm. Paikoitellen on syytä kiinnittää ulkoyksikkö talon sokkeliin konsolikannakkeilla.
-Ulkoyksikön ilmansuunnalla ei ole juurikaan merkitystä laitteen energiatalouden kannalta. Ulkoilman lämpötila talon ulkoseinustalla on talvisin lähes sama niin talon pohjois- kuin eteläpuolellakin. Kesäaikana taas olisi parempi mikäli ulkoyksikkö sijaitsisi varjossa.

Sisäyksikkö

-Toimii tehokkaimmin avoimessa tilassa niin, että lämmin ilma pääsee leviämään esteettä eri puolille asuntoa.
-Hyviä sijoituspaikkoja sisäyksikölle on esim. eteisaulassa ulko-oven yläpuolella tai olohuoneessa terassin oven yläpuolella. Myös avara tupakeittiö voi olla hyvä paikka.
-Mikäli talossa on varaava takka tai uuni kannattaa ilmalämpöpumppu sijoittaa siten, että ilmavirta laittaa myös takan lämmön tehokkaasti liikkeelle ja levittää sen tasaisesti.
-Tärkeintä on, että ilmalämpöpumpun sisäyksikön edessä ja alla on reilusti vapaata tilaa, niin että ilma pääsee esteettä leviämään koko taloon.
-Sisäyksiköstä tulee jäähdytettäessä kondensiovettä, jonka vuoksi laitteessa on poistoletku. Tämä tulee ottaa huomioon asennuspaikkaa valitessa, jotta poistoletkun saa johdettua viemäriin tai muuhun sopivaan paikkaan.

Saako pumpun asentaa itse?

Ilmalämpöpumppua EI saa asentaa ilman asianmukaisia lupia. Tämä koskee myös niitä lämpöpumppuja, joita on markkinoitu ”tee se itse” periaatteella.

Henkilö tai yritys, joka asentaa ilmalämpöpumpun ilman Turvatekniikankeskuksen (Tukesin) toteamaa pätevyyttä, rikkoo ympäristönsuojelulakia. Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 108 a § ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus 452/2009.

Laitteen sähkönsyötön rakentaminen ja mahdollinen myöhempi sähköön liittyvä korjaustyö ilman asianmukaista sähköurakointioikeutta, on sekin lain vastaista toimintaa. Sähköturvallisuuslaki (410/1996).

Laillinen asennus mahdollistaa sen, että säilytät oikeutesi esittää vaatimuksia tai hakea korvauksia vika- tai häiriötilanteissa. Takuu voi raueta, mikäli suoritat itse jonkin asennuksen vaiheen.


Pyydä tarjous ilmalämpöpumpun asennuksestaElecstone Oy 
Y: 2342884-3 

Kuoritie 7 
70150 Kuopio 
p: 040-3529539 


Suomen Yrittjien Jsenyritys
 
Luottoluokitus - Soliditet
[ E l e c s t o n e  O y  2 0 1 7 ]